Kestrel's Nest

prydein a ddiein ay damchwein

Peniarth 53, 28.

An enigmatic poem of prophecy by Rhys Bardd.

Bibliography

1                   prydein a ddiein ay damchwein 28.1
2 A ddaw ac o vywn yr . ix . y daw . ii . wein 28.2
3 Ny ad y keydwat ar a geidwy y koed 28.3
4 att neby o heny yn y ddel .  
5 marchawclu gwynedd a llew or gogledd . a llu 28.4
6 Ac yn lle y gelwyr llindein wein 28.5
7 a vydd yn y veddianu . 28.6
8 y may gawr gwyrionedd ymychedd meir .  
9 y may geir mywn y [?] croglith . 28.7
10 y may y gwenith yn anghiweir . 28.8
11 y may try geir yn y drogan . 28.9
12 A tharyan ar bob geir . 28.10
13 y may gwr a gwyr mywn y esgeir .  
14 y may ascwrn yn vawr . 28.11
15 y may y tarw yn torry y gadeir.  
16 R[hys] var . 28.12

Bibliography:
Testun:
Lewis, Henry (Ed.); Roberts, E Stanton (Cop.), Peniarth 53 (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1927), p.13.