Kestrel's Nest

Golychafi Gulwyd

(Kerdd am Veib Llyr a Brychwel Powys)

Book of Taliesin f.16r-f.16v, 33-34

Bibliography

1 Golychafi gulwyd arglwyd pop echen33.1
2 arbenhic toruoed yg hyoed am orden.
      
3 keint yn yspydawt uch gwirawt aflawen.33.2
4 keint rac meibon llyr yn ebyr henuelen.33.3
5 Gweleis treis trydar ac auar ac aghen.33.4
6 yt lethrynt lafnawr ar penawr disgowen.33.5
7 keint rac vd clotleu. yn doleu hafren.33.6
8 Rac brochuael powys a garwys vy awen.33.7
9 keint yn aduwyn rodle ymore rac vryen.33.8
10 Ynewyd am an traet gwaet ar dien. 
11 Neut amuc yg kadeir o peir kerritwen.33.9
12 handit ryd vyn tafawt yn adawt gwawt ogyrwen.33.10
13 Gwawt ogyrwen uferen rwy digones33.11
14 arnunt. A llefrith a gwlith a mes.33.12
15 Ysteryem yn llwyr kyn clwyr cyffes.33.13
16 dyfot yn diheu agheu nessnes.33.14
17 Ac am tired enlli dybi dylles. 
18 dyrehawr llogawr ar glawr aches.33.15
19 A galwn ar y gwr an digones.33.16
20 An nothwy rac gwyth llwyth aghes 
21 Pan alwer ynys von tiryon vaes.33.17
22 Gwyn eu byt wy gwleidon Saesson ar tres.33.18
23 Dodwyf deganhwy y amrysson.33.19
24 A maelgwn uwyhaf y achwysson. 
25 ellygeis vy arglwyd yg gwyd deon.33.20
26 elphin pendefic ryhodigyon.33.21
27 yssit imi teir kadeir kyweir kysson. 
28 Ac yt vrawt parahawt gan gerdoryon.33.22
29 Bum yg kat godeu gan lleu a gwydyon.33.23
30 wy a rithwys gwyd eluyd ac elestron.33.24
31 Bum y gan vran yn iwerdon.33.25
32 Gweleis pan ladwyt ymordwyt tyllon. 
33 kigleu gyfarfot am gerdolyon33.26
34 a gwydyl diefyl diferogyon.33.27
35 O pen ren wleth hyt luch reon.34.1
36 kymry yn vn vryt gwrhyt wryon. 
37 Gwret dy gymry yg kymelri.34.2
38 teir kenedyl gwythlawn o iawn teithi.34.3
39 Gwydyl a brython a romani. 
40 a wnahon dyhed a dyuysci.34.4
41 Ac am teruyn prydein kein y threfi.34.5
42 keint rac teyrned uch med lestri. 
43 yg keinyon deon im ae dyrodi.34.6
44 andwy pensywet ket ryferthi.34.7
45 ys kyweir vyg kadeir yg caer sidi.34.8
46 Nys plawd heina heneint a uo yndi 
47 ys gwyr manawyt a phryderi.34.9
48 teir oryan y am tan a gan recdi.34.10
49 Ac am y banneu ffrydyeu gweilgi.34.11
50 Ar ffynhawn ffrwythlawn yssyd oduchti. 
51 ys whegach nor gwin gwyn y llyn yndi.34.12
      
52 A gwedy ath iolaf oruchaf [ri?]34.13
53 kyn gweryt gorot kymot a thi.34.14

Bibliography:
Text:
Evans, J Gwenogvryn, Facsimile & Text of the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1910), pp.33-4.
Text and Translation:
Nash, D W, Taliesin; or, The Bards and Druids of Britain (London, 1858), pp.191-5. (Unreliable)
Evans, J Gwenogvryn, Poems from the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1915), pp.52-5. (Highly unreliable)
Haycock, Marged, Legendary Poems from the Book of Taliesin (Aberystwyth, CMCS, 2007), pp.275-292.
Translation:
Skene, W F, The Four Ancient Books of Wales (Edinburgh, 1868), pp.274-6. (Unreliable)