Kestrel's Nest

Kat Godeu

(Cad Goddau)

Book of Taliesin f.11r-f.13r, 23-27

The famous 'Battle of the Trees'.

Bibliography

1 Bvm yn lliaws rith23.9
2 kyn bum disgyfrith . 
3 bum cledyf culurith .23.10
4 credaf pan writh . 
5 bum deigyr yn awyr .23.11
6 bum serwaw syr . 
7 bum geir yn llythyr .23.12
8 bum llyfyr ym prifder . 
9 bum llugyrn lleufer23.13
10 blwydyn a hanher . 
11 bum pont ar triger 
12 ar trugein aber .23.14
13 bum hynt bu eryr . 
14 bum corwc ymyr .23.15
15 bum darwed yn llat . 
16 bum dos ygkawat .23.16
17 bum cledyf yn aghat . 
18 bum yscwyt yg kat . 
19 bum tant yn telyn23.17
20 lletrithawc naw blwydyn . 
21 yn dwfyr yn ewyn .23.18
22 bum yspwg yn tan . 
23 bum gwyd yn gwarthan .23.19
24 nyt mi wyf ny gan 
25 keint yr yn bychan .23.20
26 keint yg kat godeu bric . 
27 rac prydein wledic .23.21
28 gweint veirch canholic . 
29 llyghessoed meuedic .23.22
30 gweint mil mawrem . 
31 Arnaw yd oed canpen . 
32 Achat erdygnawt23.23
33 dan von ytauawt . 
34 Achat arall yssyd23.24
35 ynywegilyd . 
36 llyffan du gaflaw . 
37 Cant ewin arnaw .23.25
38 Neidyr vreith gribawc . 
39 cant eneit trwy bechawt23.26
40 aboenir yny chnawt . 
41 bum yg kaer nefenhir naw24.1
42 ytgryssynt welt agwyd . 
43 kenynt gerdoryon24.2
44 kryssynt katuaon . 
45 datwyrein y vrythron24.3
46 a oreu gwytyon . 
47 gelwyssit ar neifon 
48 ar grist o achwysson .24.4
49 hyt pan y gwarettei 
50 y ren rwy digonsei .24.5
51 As attebwys dofyd 
52 trwy ieith ac eluyd . 
53 rithwch riedawc wyd .24.6
54 gantaw yn lluyd . 
55 Arwysraw peblic .24.7
56 kat arllaw annefic . 
57 pan swynhwyt godeu . 
58 ygobeith an godeu .24.8
59 dygottorynt godeu 
60 opedrydant tanheu .24.9
61 kwydynt am aereu . 
62 trychwn trym dieu .24.10
63 dyar gardei bun . 
64 tardei amatgun . 
65 Blaen llin blaen bun .24.11
66 budyant buch anhun . 
67 nyn gwnei emellun .24.12
68 gwaet gwvr hyt an clun . 
69 mwyhaf teir aryfgryt .24.13
70 Achweris ym byt . 
71 Ac vn aderyw24.14
72 o ystyr dilyw . 
73 A christ y croccaw 
74 a dytbrawt racllaw .24.15
75 Gwern blaen llin 
76 awant gysseuin . 
77 helyc acherdin .24.16
78 buant hwyr yr vydin . 
79 Eirinwyd yspin24.17
80 anwhant o dynin . 
81 keri kywrenhin . 
82 gwrthrychyat gwrthrin .24.18
83 Ffuonwyd eithyt . 
84 erbyn llu o gewryt .24.19
85 Auanwyd gwneithyt . 
86 ny goreu emwyt . 
87 yr amgelwch bywyt .24.20
88 Ryswyd a gwyduwyt . 
89 ac eido yr ybryt .24.21
90 mor eithin yrgryt . 
91 Siryan senyssit .24.22
92 Bedw yry vawr vryt . 
93 bu hwyr gwiscyssit . 
94 nyt yry lyfyrder .24.23
95 namyn yry vawred . 
96 Anron delis bryt .24.24
97 allmyr uch allfryt . 
98 Ffenitwyd ygkynted . 
99 kadeir gygwryssed .24.25
100 onn goreu ardyrched 
101 rac bron teyrned .24.26
102 llwyf yry varanhed . 
103 nyt oscoes troetued .25.1
104 ef lladei apherued 
105 ac eithaf a diwed . 
106 collwyd bernissit25.2
107 eiryf adycaryfgryt . 
108 gwyrof gwyn y vyt . 
109 tarw trin teyrn byt .25.3
110 Morawc a Moryt . 
111 ffawyd . ffynyessit .25.4
112 kelyn glessyssit 
113 bu ef y gwryt . 
114 yspydat amnat .25.5
115 heint ech yaghat . 
116 gwinwyd gorthorat .25.6
117 gorthoryssit ygat . 
118 redyn anreithat . 
119 banadyl rac bragat25.7
120 yn rychua briwat . 
121 eithin ny bu vat .25.8
122 yrhynny gwerinat . 
123 Gruc budyd amnat .25.9
124 dy werin swynat . 
125 hydgwyr erlynyat . 
126 Derw buanawr .25.10
127 racdaw crynei nef a llawr . 
128 Glelyn glew drussyawr25.11
129 y enw ym peullawr . 
130 clafuswyd kygres 
131 kymraw arodes .25.12
132 Gwrthodi gwrthodes 
133 ereill o tylles .25.13
134 Per goreu gormes 
135 ym plymlwyt maes . 
136 goruthawc kywyd25.14
137 aches veilon . wyd . 
138 kastan kewilyd25.15
139 gwrthryat fenwyd . 
140 Hantit du muchyd . 
141 handit crwm mynyd .25.16
142 handit kyl coetdyd . 
143 handit kynt myr mawr .25.17
144 erpan gigleu yr awr . 
145 Andeilas blaen bedw .25.18
146 andatrith datedw . 
147 An maglas blaen derw25.19
148 o warchan maelderw . 
149 wherthinawc tu creic .25.20
150 ner nyt ystereic . 
151 Nyt o vam a that25.21
152 pan ymdigonat . 
153 Am creu am creat . 
154 o naw rith llafanat .25.22
155 o ffrwyth o ffrwytheu . 
156 o ffrwyth duw dechreu .25.23
157 o vriallu ablodeu bre . 
158 o vlawt gwydeu agodeu .25.24
159 o prid opridret 
160 y pan ymdigonet . 
161 o vlawt danat25.25
162 odwfyr ton nawvet . 
163 Am swynwys i vath .25.26
164 kyn bum diaeret . 
165 Am swynwys i wytyon26.1
166 mawnut o brython . 
167 o eurwys o euron . 
168 o euron o vodron26.2
169 o pymp pumhwnt keluydon . 
170 Arthawon eil math26.3
171 pan ymdygyaed . 
172 Am swynwys i wledic .26.4
173 pan vei let locedic . 
174 Am swynwys "sywy.d-26.5
175 on" sywyt kyn byt . 
176 pan vei genhyf y vot26.6
177 pan vei veint byt . 
178 hard bard bud an gnawt26.7
179 ar wawt y tuedaf atraetho tauawt . 
180 Gwaryeis yn llychwr .26.8
181 kysceif i ym porffor . 
182 neu bum yn yscor26.9
183 gan dylan eil mor . 
184 yg kylchet ym perued26.10
185 rwg deulin teyrned . 
186 yndeu wayw anchwant26.11
187 o nef pan doethant . 
188 yn annwfyn llifereint26.12
189 wrth urwydrin dybydant 
190 petwar vgeint cant .26.13
191 A gweint yr eu whant . 
192 nyt ynt hyn nyt ynt ieu26.14
193 no mi yn eu bareu . 
194 Aryal can hwr ageni pawb a naw26.15
195 cant oed genhyf inheu . 
196 yg cledyf brith gwaet26.16
197 bri am darwed 
198 o douyd o golo lle yd oed .26.17
199 odof yt las baed . 
200 ef gwrith ef datwrith .26.18
201 ef gwrith ieithoed . 
202 llachar y enw lawffer . 
203 lluch llywei nifer .26.19
204 ysceinynt yn ufel . 
205 o dof yn uchel .26.20
206 bum neidyr vreith y mryn . 
207 bum gwiber yn llyn .26.21
208 bum ser gan gynbyn . 
209 bum bwystuer hyn .26.22
210 vyg cassul am kawc 
211 armaaf nyt yn drwc .26.23
212 petwar vgeint mwc 
213 ar pawb adydwc . 
214 pymp pemhwnt aghell26.24
215 aymtal am kyllell . 
216 whech march melynaell .26.25
217 canweith yssyd well . 
218 Vy march melyngan26.26
219 kyfret agwylan . 
220 mihun nyt eban .27.1
221 kyfrwg mor a glan . 
222 neu gorwyf gwaetlan . 
223 Arnaw cant kynran .27.2
224 rud em vyg kychwy . 
225 eur vy yscwytrwy .27.3
226 ny ganet yn adwy 
227 Anu ym gowy27.4
228 namyn goronwy 
229 o doleu edrywy . 
230 hir wynn vy myssawr .27.5
231 pell na bum heussawr . 
232 Treigleis ymywn llawr27.6
233 kyn bum lleenawr . 
234 Treigleis kylchyneis 
235 keisceis cant ynys .27.7
236 cant caer athrugys . 
237 derwydon doethur .27.8
238 darogenwch y arthur . 
239 yssit yssyd gynt .27.9
240 neur uu ergenhynt . 
241 Ac vn aderyw o ystyr dilyw .27.10
242 A christ y croccaw . 
243 A dyd brawt racllaw . 
244 eurem yn euryll .27.11
245 mi hudwyf berthyll 
246 ac wydyf drythyll27.12
247 o erymes fferyll . 

Bibliography:
Text:
Evans, J Gwenogvryn, Facsimile & Text of the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1910), pp.23-27.
Text and Translation:
Nash, D W, Taliesin; or, The Bards and Druids of Britain (London, 1858), pp.224-236. (Unreliable)
Evans, J Gwenogvryn, Poems from the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1915), p.27. (Highly unreliable)
Haycock, Marged, Legendary Poems from the Book of Taliesin (Aberystwyth, CMCS, 2007), pp.167-239.
Translations:
Skene, W F, The Four Ancient Books of Wales (Edinburgh, 1868), p.276. (Unreliable)
Ford, Patrick K, The Mabinogi and other Medieval Welsh Tales (Berkeley, University of California Press, 1977), p.183.
Study:
Haycock, Marged, 'The Significance of the 'Cad Goddau' Tree-List in the Book of Taliesin', yn Ball, Martin J et al (ed.), Celtic Linguistics, Ieithyddiaeth Geltaidd, Readings in the Brythonic Languages, Festschrift for T Arwyn Watkins (Amsterdam, 1990), pp.297-331.