Kestrel's Nest

Angar Kyfyndawt

Book of Taliesin f.8v-f.11r, 18-23

A highly enigmatic poem that is not fully understood. For instance what, exactly, is an 'ogyrfen'? The only translations that have reliability are those of Sarah Higley and Marged Haycock. The title has been translated as the 'Hostile Confederacy'.

Bibliography

1 Bard yman y mae19.1
2 neu cheint a ganho. 
3 kanet pan darffo. 
4 sywedyd yn yt uo.19.2
5 haelon am nacco. 
6 nys deubi a rotho.19.3
7 trwy ieith taliessin. 
8 budyd emellin. 
9 kian pan darfu.19.4
10 lliaws y gyfolu. 
11 by lleith bit 
12 areith auacdu.19.5
13 neus duc yn geluyd. 
14 kyureu ar gywyd. 
15 Gwiawn a leferyd.19.6
16 Adwfyn dyfyd. 
17 gwnaei o varw vyw.19.7
18 Ac aghyfoeth yw. 
19 gwneynt eu peiron 
20 a verwynt heb tan.19.8
21 gwneynt eu delideu 
22 yn oes oesseu.19.9
23 dydwyth dydyccawt. 
24 o dyfynwedyd gwawt. 
25 Neut angar kyfyndawt.19.10
26 pwy y chynefawt. 
27 kymeint kerd kiwdawt19.11
28 a delis awch tafawt. 
29 pyr na threthwch traethawt.19.12
30 llat uch llyn llathrawt. 
31 penillyach pawb19.13
32 dybydaf yna gnawt. 
33 dwfyn dyfu ygnawt.19.14
34 neur dodyw ystygnawt. 
35 Trydyd par ygnat. 
36 Tri vgein mlyned19.15
37 yt portheis i lawrwed. 
38 yn dwfyr kaw achiwed.19.16
39 yn eluyd tired. 
40 kanweis am dioed.19.17
41 kant rihyd odynoed. 
42 kan yw yd aethant. 
43 kan yw y doethant.19.18
44 kan eilewyd y gant. 
45 Ac ef ae darogant.19.19
46 Lladon verch liant. 
47 oed bychan y chwant 
48 y eur ac aryant.19.20
49 Pwyr byw ae diadas 
50 gwaet y ar wynwas.19.21
51 odit traethator 
52 mawr molhator. 
53 mitwyf taliessin.19.22
54 ryphrydaf y iawn llin. 
55 parawt hyt ffin19.23
56 yg kynelw elphin.  
57 Neur deiryghet 
58 o rif eur dylyet.19.24
59 Pan gaffat ny charat 
60 anudon a brat. 
61 nu ny chwenychvat19.25
62 trwy gogyuec an gwawt. 
63 A gogyfarchwy brawt19.26
64 wrthyf ny gwybyd nebawt. 
65 Doethur prif geluyd.20.1
66 dispwyllawt sywedyd. 
67 Am wyth am edrywyth20.2
68 am doleu dynwedyd. 
69 Am gwyr gwawt geluyd.20.3
70 kerdwn duw yssyd 
71 trwy ieith talhayarn. 
72 bedyd budyd varn.20.4
73 A varnwys teithi 
74 angerd vardoni.20.5
75 Ef ae rin rodes 
76 awen aghymes. 
77 Seith vgein ogyruen20.6
78 yssyd yn awen. 
79 wyth vgein o pop vgein20.7
80 euyd yn vn. 
81 yn annwfyn y diwyth. 
82 yn annwfyn y gorwyth.20.8
83 yn annwfyn is eluyd. 
84 yn awyr uch eluyd20.9
85 y mae ae gwybyd 
86 py ! tristit yssyd 
87 gwell no llewenyd.20.10
88 Gogwn dedyf radeu 
89 awen pan deffreu.20.11
90 Am geluyd taleu. 
91 am detwyd dieu. 
92 am buched ara.20.12
93 am oesseu yscorua. 
94 am haual teyrned.20.13
95 py hyt eu kygwara. 
96 Am gyhaual 
97 ydynt trwy weryt20.14
98 mawrhydic. sywyd 
99 pan dygyfrensit 
100 awel uchel gyt.20.15
101 pan vyd gohoyw bryt 
102 pan vyd mor hyfryt.20.16
103 pan yw gwrd echen. 
104 pan echrewyt uchel. 
105 neu heul pan dodir.20.17
106 pan yw toi tir. 
107 toi tir pwy meint.20.18
108 pan tynhit gwytheint. 
109 Gwytheint pan tynnit.20.19
110 Pan yw gwyrd gweryt. 
111 Gweryt pan yw gwyrd.20.20
112 Pwy echenis kyrd. 
113 kyrd pwy echenis. 
114 ystir pwy ystyrywys.20.21
115 Ystyrywyt yn llyfreu 
116 pet wynt pet ffreu.20.22
117 pet ffreu pet wynt. 
118 pet auon ar hynt.20.23
119 pet auon yd ynt. 
120 dayar pwy y llet. 
121 neu pwy y thewhet.20.24
122 gogwn trws llafnawr 
123 am rud am lawr. 
124 gogwn a trefnawr20.25
125 rwg nef a llawr. 
126 pan atsein aduant. 
127 pan ergyr diuant.20.26
128 pan lewych aryant. 
129 pan vyd tywyll nant.21.1
130 Anadyl pan yw du. 
131 pan yw creu auu.21.2
132 buch pan yw bannawc. 
133 Gwreic pan yw serchawc. 
134 llaeth pan yw gwyn.21.3
135 pan yw glas kelyn. 
136 pan yw baruawt myn.21.4
137 yn lliaws mehyn. 
138 pan yw baruawt.21.5
139 pan yw keu efwr. 
140 pan yw medw colwyn. 
141 pan yw lledyf ordwyn.21.6
142 pan yw brith iyrchwyn. 
143 Pan yw hallt halwyn.21.7
144 Cwrwf pan yw ystern. 
145 pan yw lletrud gwern.21.8
146 Pan yw gwyrd llinos. 
147 pan yw rud egroes.21.9
148 neu wreic ae dioes. 
149 Pan dygynnu nos.21.10
150 py datweir yssyd 
151 yn eur lliant. 
152 ny wyr neb pan21.11
153 rudir y bron huan. 
154 lliw yn erkynan 
155 newyd anahawr y dwyn.21.12
156 Tant telyn py gwyn. 
157 coc py gwyn py gan.21.13
158 py geidw y didan. 
159 py dydwc garthan21.14
160 gereint ar arman. 
161 Py dydwc glein 
162 o erddygnawt vein.21.15
163 Pan yw per erwein. 
164 pan yw gwyrliw brein.21.16
165 Talhayarn yssyd 
166 mwyhaf ysywedyd. 
167 Pwy amgyffrawd gwyd21.17
168 o aches amot dyd. 
169 Gogwn da a drwc21.18
170 cwd a. 
171 cwd amewenir mwc. 
172 mawr meint gogyhwc.21.19
173 kawc pwy ae dylifas. 
174 Pwy gwawr gorffennas. 
175 pwy a bregethas.21.20
176 eli ac eneas. 
177 Gogwn gogeu haf.21.21
178 A uydant ygayaf. 
179 Awen a ganaf. 
180 o dwfyn ys dygaf.21.22
181 Auon kyt beryt. 
182 gogwn y gwrhyt. 
183 Gogwn pan dyueinw.21.23
184 gogwn pan dyleinw. 
185 Gogwn pan dillyd.21.24
186 gogwn pan wescryd. 
187 Gogwn py pegor21.25
188 yssyd y dan vor. 
189 Gogwn eu heissor 
190 pawb yn y oscord.21.26
191 Pet gygloyt yn dyd 
192 pet dyd ym blwydyn22.1
193 pet paladyr yg kat. 
194 pet dos yg kawat. 
195 Atuwyn yt rannawt gwawt22.2
196 nwy mefyl gogyffrawt. 
197 Aches gwyd gwydyon.22.3
198 gogwn i nebawt. 
199 py lenwis auon22.4
200 ar pobyl pharaon. 
201 py dydwc rwynnon22.5
202 baran achwysson. 
203 py yscawl odef 
204 pan drychafafwyt nef.22.6
205 Pwy uu fforch hwyl 
206 o dayar hyt awyr.22.7
207 pet byssed am peir 
208 am vn am nedeir. 
209 pwy enw y deu eir.22.8
210 ny eing yn vn peir. 
211 pan yw mor medwhawt.22.9
212 pan yw du pyscawt. 
213 moruwyt uyd eu cnawt.22.10
214 hyd pan yw medysc. 
215 pan yw gannawc pysc.22.11
216 pan yw du troet alarch gwyn. 
217 pedrydawc gwayw llym.22.12
218 llwyth nef nyt ystyg. 
219 py pedeir tywarchen22.13
220 ny wys eu gorffen. 
221 py voch neu py grwydyr hyd.22.14
222 Ath gyfarchaf vargat vard. 
223 gwr yth gynnyd22.15
224 escyrn nywl. cwd ynt 
225 deu rayadyr gwynt.22.16
226 Traethattor vyg gofec. 
227 yn efrei yn efroec.22.17
228 yn efroec yn efrei. 
229 Lauda tu laudate iessu.22.18
230 Eil gweith ym rithat. 
231 bum glas gleissat.22.19
232 bum ki bum hyd. 
233 bum iwrch ymynyd. 
234 bum kyff bum raw.22.20
235 bum bwell yn llaw. 
236 bum ebill yg gefel22.21
237 blwydyn a hanher. 
238 bum keilyawc brithwyn22.22
239 ar ieir yn eidin. 
240 bum amws ar re.22.23
241 bum tarw toste. 
242 bum bwch melinawr 
243 mal ymaethawr.22.24
244 bum gronyn erkennis. 
245 ef twfwys ymryn.22.25
246 Amettawr am dottawr. 
247 yn Sawell ym gyrrawr22.26
248 ym ry giawr o law. 
249 wrth vyg godeidaw.23.1
250 Am haruolles yar 
251 grafrud grib escar. 
252 Gorffowysseis naw nos23.2
253 yn y chroth yn was. 
254 bum aeduedic.23.3
255 bum llat rac gwledic. 
256 bum marw bum byw.23.4
257 keig yd ym ediw. 
258 bum y ar wadawt. 
259 y racdaw bum tawt.23.5
260 Am eil kyghores 
261 gres grafrud am rodes.23.6
262 odit traethattor 
263 mawr molhator. 
264 Mitwyf taliessin23.7
265 ry phrydaf iawnllin. 
266 parahawt hyt ffin.23.8
267 yg kynnelw elphin. 

Bibliography:
Text:
Jones, O; Williams, E; Pughe, W O; The Myvyrian Archaiology of Wales (Denbigh, 1870), pp.35-37.
Evans, J Gwenogvryn, Facsimile & Text of the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1910), pp.18-23.
Text and Translation:
Higley, Sarah Lynn, Between Languages, The Uncooperative Text in Early Welsh and Old English Nature Poetry (Pennsylvania, 1993), pp.284-292.
Haycock, Marged, Legendary Poems from the Book of Taliesin (Aberystwyth, CMCS, 2007), pp.106-166.
Translations:
Skene, W F, The Four Ancient Books of Wales (Edinburgh, 1868), p.525. (Unreliable)
Evans, J Gwenogvryn, Poems from the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1915), p.11. (Highly unreliable)